montáž a servis LPG
zariadení do automobilov

0905 386 581
0908 705 574

Čo je to LPG

Zaujíma vás čo to vlastne LPG je?

LPG (Liquified Petroleum Gas)

LPG je skvapalnená zmes propánu a butánu a ďalších prímesí, ktorá vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Je bez farby, chuti a zápachu preto sa doň pridáva odorizant (látka s výraznou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány zaregistrovali. Nie je jedovatý, je však nedýchateľný a má mierne toxický účinok.