montáž a servis LPG
zariadení do automobilov

0905 386 581
0908 705 574

Čerpacie stanice LPG

Priamo v objekte našej firmy máte možnosť načerpať LPG.

Čerpacia stanica je otvorená každý deň, v pondelok až nedeľu v čase od 7:00 - do 22:00 hod.

Naša firma predáva skvapalnené ropné plyny - LPG, výhradne od spolpčnosti Tomegas. LPG je vyrobené z ľahkej arabskej ropy a spracované v rafinerii v Ingolstate - Nemecko.

Má dobré jazdne vlasnosti a neobsahuje nečistoti a tipicky miera zapachu je menšia a nemej dráždivá.

Chcete využiť naše služby? Môžete nás kontaktovať už teraz!